گروه بـهینه از چهار موسسه و شرکت حرفه ای و تخصصی تشکیل شده است . اولین عضو گروه بنام شـرکت بهـیـنه کارنوآور در زمینه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در سال 1372 تاسیس گردید.

در سـال های اخیر به منظور افزایش کیفیت و تنوع خدمات قابل ارائه، سایر موسسات عضو گروه،هر کدام در زمـینه تخصصی حسابرسی، حسابداری و آموزشی،فعالیت خود را آغاز نموده است. اشخاص حـقوقی وحقیقی عضو گروه بهینه عمدتا عضو موسسات حرفه ای ،تخصصی ورسمی کشور بوده، لذا گزارشـات تهیه و تایید شده توسط آنان مورد قبول سازمان امور مالیاتی ، بانک ها ، مراجع قضایی، سفارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی می باشد. درحال حاضرگروه بهینه افتخار دارد با بکارگیری پرسنـل با سابقه بیش از 20 سال در سازمان حسابرسی و سایر موسسات و شرکت های معتبر کشور خدمات مورد نیاز مشتریان را به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای ارائه نماید.

فرآیند بهینه سازی ساختار مالی و اداری

چالش ها و مشکلات امروزی شرکت ها و موسسات این واقعیت را گوشزد می نماید که زمان آن فرارسیده است که به بهینه سازی تمام اجزاء ساختارمالی واداری توجه گردد. زیرا ضعف در گردش کارواحدهای مختلف شرکت بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر نتایج عملیات و گزارشات مالی تاثـیر گذارمی باشد. بنابراین درطراحی سیستم های بهینه صرفاً برمکانیزه نمودن سیستم ها ویا اصلاح روش هادر واحد امور مالی تکیه نگردیده و به این تجربه دست یافته ایم که تجزیه و تحلیل عملکرد فعالیت ها واصلاح و بهبود روش های به کاررفته درسایراجزاء شرکت بصورت یکپارچه باعث ارائه گزارشات بهینه و جـامع مـالی می گردد و بهـینه سـازی سـاختار مالی ، اداری و عملیاتی شرکت از طریق بهبود فرآیند های کاری و ساختارهای زیربنائی کنترل های داخلی مالی و اداری انجام می پذیرد.

خدمات ارائه شده ار سوي مجموعه گروه بهينه عبارتند از :

• طراحي و استقرار سيستم جامع مالي و اداري بهينه

• صدور اسناد حسابداري و تحرير دفاتر قانوني تنظيم اظهارنامه مالياتي

• آموزش مديران جهت استفاده بهينه از گزارشات مالي

• برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي حسابداري و حسابرسي

• خدمات حسابداري مربوط به كليه شركت ها و موسسات

• مشاوره در امور مالي و مالياتي

• تنظيم حسابهاي سال قبل و بروزرساني كليه اطلاعات حسابداري

• انجام كارهاي مالي در دفتر شركت به عنوان مركزيت اطلاعات