استان

شهر

نام نمایندگی

نام مسئول

نوع نمایندگی

1

اردبیل

اردبیل

شرکت شبکه گستر آتروپات

آقای یحیوی

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

2

اردبیل

اردبیل

موسسه حسابرسی اصلانی

آقای اصلانی

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

3

اصفهان

 

اصفهان

 

بهینه پردازترنیان

آقای ابطحی

 

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

4

خوزستان

اهواز

 

شبکه گستر کارون

آقای

آران

 

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

5

خوزستان

اهواز

 

شرکت رایان حساب پارسیان

 

آقای دانش پور

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

6

آذربایجان شرقی

تبریز

نظامی

 

آقای نظامی

 

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

7

فارس

جهرم

 

خورسند

 

آقای خورسند

 

عاملیت فروش و پشتیبانی

 

8

مازندران

 

ساری

حقانی

آقای باقری

عاملیت فروش و پشتیبانی

9

مازندران

 

ساری

یلدا تراز

آقای زمانی

عاملیت فروش و پشتیبانی

10

کیش

کیش

فریبا

آقای فریبا

عاملیت فروش و پشتیبانی

11

مرکزی

محلات

بهینه سیستم محلات

آقای مهدیان

عاملیت فروش و پشتیبانی

12

اردبیل

مشکین شهر

احمدی

آقای احمدی

عاملیت فروش و پشتیبانی

13

خراسان رضوی

مشهد

خدمات پشیبانی زمان روب نیشابور

آقای طوسی

عاملیت فروش و پشتیبانی