دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

نرم افزار WinRAR
نرم افزار TeamViewer
نرم افزار قفل
ورود به سیستم