راه اندازی کامپیوتر ، پشتیبانی سخت افزار ، پشتیبانی کامپیوتر ، قرارداد پشتیبانی و نگهداری

وسخت افزار یكی از واحدهای شرکت بهینه کار نوآور می‌باشد كه وظیفه پشتیبانی از رایانه‌ها و كاربران آنها را دارد. وظایف این واحد در 2 فرآیند اصلی خدمات سخت افزاری و خدمات مشاوره‌ای تعریف می‌شود.

فرآیند خدمات فنی سخت افزاری برای پشتیبانی از رایانه‌ها و تجهیزات جانبی آن بطوریكه همواره قابل استفاده باشند، در نظر گرفته شده است و شامل پیشگیری از خرابی و نصب و راه‌اندازی، ارتقاء و تعمیرات می‌باشد. نصب و راه‌اندازی رایانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری جدید برای واحدها یكی از زیرفرآیندهای خدمات سخت‌افزاری است.

بیشترین وقت پرسنل واحد سخت‌افزار تاكنون به زیرفرآیند تعمیرات اختصاص یافته است تا مشكلات رایانه‌های موجود حل شوند. تجربه نشان داده است كه بخش قابل توجهی از مشكلات بر اثر عدم آگاهی كافی كاربران در مورد خصوصیات رایانه‌ها و شرایط مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مورد استفاده آنها ایجاد می‌شود كه به سادگی قابل حل است.

• بخش دیگری از مشكلات كه گریبانگیر كاربران است مربوط به مشكلات نرم‌افزاری مثل پاك شدن یا خراب شدن فایلهای اطلاعاتی بنا به علل مختلف مثل ویروسها، قطعی برق و مشكلات سخت افزاری میباشد كه با سیاستگذاریهای پیشگیرانه می‌توان از اینگونه مشكلات كاست.از آنجا كه پیشگیری همیشه ارزانتر و آسانتر از درمان است، پیشگیری از خرابی یكی از نقاطی است كه توجه واحد سخت افزار شرکت بهینه کار نوآور را به خود معطوف داشته است. از بارزترین نمونه‌های آن می‌توان آموزش كاربران جهت Backupگیری منظم و مستمر از بانكهای اطلاعاتی، استفاده صحیح از سخت افزار و نرم افزارها، همچنین به روز رسانی برنامه ویروس كش و سیستم عامل ویندوز را نام برد.به منظور برنامه‌ریزی صحیح برای پیشگیری از بروز مشكلات، نیاز به اطلاعات خاصی دارد كه آن را از طریق شناسنامه رایانه‌ها تهیه می‌نماید. این شناسنامه‌ها در برگیرنده 3 نوع اطلاعات می‌باشد:

1-در مورد كاربران

2-نوع استفاده رایانه در واحد مربوطه

3-مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه‌ها

از اطلاعات فوق در جهت برنامه‌ریزی های آموزشی كاربران، خرید یا طراحی نرم‌افزارهای خاص و خرید و ارتقاء تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز استفاده می‌شود.

فرآیند خدمات مشاوره‌ای در برگیرنده كمك‌های مشاوره‌ای شرکت بهینه کار نوآور در زمینه مسائل سخت افزاری به كلیه رده‌های مدیریتی است. از بارزترین خدمات مشاوره‌ای می‌توان مشاوره جهت خرید سخت‌افزارهای جدید و مشاوره جهت تخصیص سخت افزارهای خریداری شده برحسب نیاز را نام برد.